10h52, Ngày 30/09/2022

Vòng Bi - Bạc Đạn

Vòng bi cầu (6xxx)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 


Vòng bi cầu tiếp xúc góc (7xxx)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 


Vòng bi chà (5xxxx)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp:   Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 


Vòng bi côn (3xxxx)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 


Vòng bi tang trống (2xxxx)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 


Vòng bi tang trống đỡ chặn (29xxx)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 


Vòng bi đũa (Nu, NJ)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán công... Xem thêm 


Vòng bi đũa 4 dãy (NU, NJ)

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 


Vòng bi tự lựa

Mã sản phẩm: BNL

Còn hàng

Công ty Vũ Hải chuyên cung cấp: Băng tải, dây đai dẹt, dây curoa, xích công nghiệp, keo dán... Xem thêm 

 
Đang tải...