00h40, Ngày 07/12/2021

Tin tức

Vì sao dây curoa thang bị mòn 2 bên?

Ngày cập nhật: 17/12/2012

* Nguyên nhân:

 - Trượt dây đai

 - Puly không thẳng hàng

 - Puly bị mòn

 - Chọn dây không đúng

* Cách khắc phục:

 - Căng lại dây đai.

 - Cân chỉnh lại Puly

 - Thay Puly mới.

 - Thay dây mới với thông số thích hợp.

 

 
Đang tải...